Ymgynghori Busnes

Mae Elevate BC yn cynnig cyngor ar strategaeth a strwythur busnes, ynghyd â chyngor ar y modd y mae’n cael ei reoli a’i roi ar waith.
Yn gweithio gyda chwmnïau er mwyn datrys problemau, creu gwerth, creu’r twf mwyaf posibl a gwella perfformiad busnesau. Gan dynnu ar ein profiad o wahanol sectorau a’n sgiliau busnes sydd wedi’u mireinio dros nifer o flynyddoedd, mae Elevate BC yn cynnig cyngor, arbenigedd a dulliau hwyluso gwrthrychol er mwyn galluogi a grymuso ein cleientiaid i flodeuo.
Mae’r ymgynghoriaeth yn falch o weithio gyda sefydliadau allweddol ledled y DU.
Mae adborth ein cleientiaid yn dweud y cyfan. Ewch i Barn Eraill
”Marian is one of those rare individuals that has razor sharp business acumen and high emotional intelligence. Working with Marian is thrilling, she´s tuned in and very focused on getting the job done in a both a very empathetic and determined way. She is the perfect sparring partner to grow and expand ideas and more importantly get the job done! The only way is up for this lady, she is a truly great ambassador for Women in Business.”
Claire Davies, Co-Founder & Creative VP FabraDavies
Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upquote-leftquote-rightcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram