Merch Fusnes o Orllewin Cymru yn Cipio Gwobr Ariannol Genedlaethol

Merch Fusnes o Orllewin Cymru yn Cipio Gwobr Ariannol Genedlaethol

Mae merch fusnes o Gaerfyrddin wedi ei henwi yn ‘Fentor y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Cenedlaethol ‘Women in Financial Advice Awards’.

Cyrhaeddodd Marian Evans, 40, y rhestr fer allan o dros 800 o enwebeion yng Ngwobrau ‘Women in Financial Advice Awards’ a gynhaliwyd am y tro cyntaf erioed. Daeth i’r brig yn erbyn y naw o enwebeion eraill a chipio teitl mawreddog Mentor y Flwyddyn. Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni yn Llundain ar 10 Hydref.

Mae Marian, a gafodd ei magu ar fferm yn Llangynog, bellach yn rhedeg Ymgynghoriaeth Fusnes Elevate BC ynghyd â phortffolio eiddo sy’n cynnwys Castell Llansteffan. Y llynedd, Marian oedd un o’r unig 5 o unigolion a dderbyniodd Gymrodoriaeth o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth  (ILM). Meddai Marian: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill Mentor y Flwyddyn, yn enwedig gan fod yr enwebeion eraill mor gryf. Mae wir yn fraint, ac yn dangos y gall unrhyw un lwyddo. Mae’r gwobrau’n ffordd wych o gydnabod cyraeddiadau merched, a gobeithio y bydd yn annog rhagor i ddilyn gyrfa yn y diwydiant ariannol.”

Dywedodd llefarydd ar ran gwobrau Women in Financial Advice Awards: “Llongyfarchiadau mawr i Marian am ennill Mentor y Flwyddyn. Roedd y beirniaid o’r farn ei bod yn ymgeisydd eithriadol, ben ac ysgwydd uwchben y lleill.”

Marian Evans - Mentor of the Year

Cychwynnodd Marian ei gyrfa nodedig yng Nghymdeithas Yswiriant NFU Mutual, lle y’i henwyd yn un o’r gwerthwyr gorau yn y DU yn ei blwyddyn gyntaf. Wedi hynny, Marian oedd rheolwr gwerthiant benywaidd ifancaf y DU, ac erbyn iddi fod yn 30 oed, roedd yn gyfrifol am lyfr busnes gwerth nifer o filiynau o bunnoedd.

Marian yw perchennog Castell Llansteffan  ac mae’n berchen ar fusnes buddsoddi mewn eiddo.

A hithau’n Yswiriwr Siartredig a Brocer Yswiriant Siartredig, sefydlodd Marian Elevate BC yn 2017 lle y mae’n gweithio gydag arweinwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn Anogwr Swyddogion Gweithredol, yn Fentor, yn Llefarydd ac yn un sy’n cynnig Hyfforddiant wedi’i deilwra. Mae ganddi restr o gleientiaid sylweddol ac mae’n eistedd ar Banel Mentora WomenOnBoards UK. Mae Marian yn gwirfoddoli fel mentor i Steve Cooper, a enillodd ‘Busnes Newydd y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Mentora Busnes Cymru ym mis Chwefror  2018.

wales247.co.uk

Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram