Marian y Model Rôl yn cael ei henwebu am lu o Wobrau

Dolen i’r erthygl: Wales24

Mae merch fusnes o Gaerfyrddin wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei chyfraniad i’r diwydiant gwasanaethau ariannol a’r diwydiant arweinyddiaeth wedi iddi gael ei henwebu am lu o wobrau.

Mae Marian Evans, sylfaenydd Ymgynghoriaeth Fusnes Elevate BC, wedi ei henwebu ar gyfer y Gwobrau Merched Cymru cyntaf erioed. Mae hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Arweinyddiaeth Womanspire Chwarae Teg, ac wedi ei henwebu ddwywaith yng Ngwobrau Women in Financial Advice (WIFA) eleni, a hynny yng nghategori Model Rôl y Flwyddyn a Cyfraniad i Amrywiaeth Rhywedd.

Eleni derbyniodd Gwobrau WIFA 1,100 o enwebiadau, sef y nifer uchaf erioed. Crëwyd y gwobrau er mwyn dathlu llwyddiannau merched sy’n gweithio yn y gymuned cyngor ariannol. Mae’n bur debyg y bydd y Gwobrau Merched Cymru cyntaf erioed yr un mor llwyddiannus, os nad yn fwy llwyddiannus, na seremonïau gwobrwyo Lloegr, yr Alban ac Iwerddon a gynhaliwyd ym mis Ionawr.

Mae Gwobrau Womensipre Chwarae Teg, sef prif elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru, yn dychwelyd am noson ysbrydoledig arall i ddathlu cyflawniad merched o bob cefndir,  o bob oed a gwaith ledled Cymru.

A hithau’n Frocer Yswiriant Siartredig o ran ei chrefft ac yn Gymrawd o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), mae Marian eisoes wedi ennill teitl Mentor y Flwyddyn WIFA wedi iddi fachu’r brif wobr yn y seremoni fawreddog yn Llundain y llynedd.

Meddai Marian, 40: “Roedd 2018 yn flwyddyn arbennig, yn anad dim, wedi imi dderbyn gwobr WIFA a dod yn llysgennad ar gyfer Panel Mentora Women On Boards UK. Mae cyrraedd y rhestr fer – ar gychwyn 2019 – yn anhygoel ac mae wir yn sbardun imi gan fy ysbrydoli i wneud fy ngorau yn fy maes gwaith.”

Dywedodd llefarydd ar ran Gwobrau Merched Cymru: “Nod y gwobrau hyn yw dathlu grym ac ystod y dalent sy’n cael ei chuddio gan ferched, ynghyd â dathlu gwaith caled arwresau nad yw’n cael ei gydnabod yn aml.”

“Rydym yn gobeithio y bydd y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn ysbrydoli merched eraill i ddilyn eu trywydd nhw, ac edrychwn ymlaen yn arw at groesawu unigolion teilwng atom mewn seremoni gofiadwy, gan ddathlu'r enillwyr gyda nhw mewn digwyddiad braf. Dymunwn bob lwc i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.”

Cychwynnodd Marian ei gyrfa nodedig yng Nghymdeithas Yswiriant NFU Mutual, lle y’i henwyd yn un o’r gwerthwyr gorau yn y DU yn ei blwyddyn gyntaf. Wedi hynny, Marian oedd rheolwr gwerthiant benywaidd ifancaf y DU. Yn 30 oed, roedd yn gyfrifol am lyfr busnes gwerth nifer o filiynau o bunnoedd. Yn 2017,  sefydlodd Marian Elevate BC, lle y mae’n gweithio gydag arweinwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn Goetsiwr Swyddogion Gweithredol, yn Fentor, yn Llefarydd ac yn un sy’n cynnig Hyfforddiant wedi’i deilwra. Marian yw perchennog Castell Llansteffan ac mae’n berchen ar fusnes buddsoddi mewn eiddo.

Mae Gwobrau Merched Cymru yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ddydd Mercher 3 Gorffennaf, ac mae Womenspire Chwarae Teg ym mis Gorffennaf.

Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram