Enwebu Evans ar gyfer Gwobr Arweinyddiaeth Womanspire

Mae cefndir cryf Marian yn y maes gwasanaethau ariannol a’i phrofiad fel perchennog ac ymgynghorydd busnes wedi caniatáu iddi ddatblygu ymgynghoriaeth sy’n cefnogi ac yn herio pobl a busnesau sydd am ragori. Mae Marian bellach yn Ymgynghorydd Busnes ac yn Gyfarwyddwr Elevate BC Cyf. A hithau’n Goetsiwr swyddogion gweithredol ac yn fentor busnes cymwys, Marian yw un o’r unig 2 fentor o Gymru i’w penodi i Banel WomenonBoards UK (WoB).

Cafodd Marian hefyd ei henwebu ar gyfer Gwobr Arweinyddiaeth WomenSpire 2017.

Yn siarad am ei phrofiad o weithio gyda Marian, dywedodd Alison Thorne (Ymddiriedolwr Chware Teg a Llysgennad WoB yng Nghymru) “Daw Marian ag ystod helaeth o brofiad a syniadau o’r byd busnes. Mae ganddi egni byrlymus a gwir frwdfrydedd i greu cyfleoedd i bawb”.

Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram