Enwebiad Triphlyg i Ferch Fusnes Ysbrydoledig o Sir Gâr

Mae Marian Evans, sy’n ferch fusnes o Sir Gâr, wedi cael cydnabyddiaeth am ei llwyddiant wedi iddi gyrraedd y rhestr fer mewn tri chategori yng ngwobrau blynyddol mawreddog Merched Mewn Busnes. Mae’r gwobrau, sy’n dathlu deng mlynedd eleni, yn gwobrwyo’r merched sy’n serennu ym maes Busnes. Mae Marian wedi’i henwebu yn y categorïau canlynol: Merch Broffesiynol, Model Rôl/ Mentor a Merch Ysbrydoledig.

Mae’r gwobrau’n anrhydeddu’r merched busnes gorau yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe ac maent yn dod yn fwyfwy poblogaidd bob blwyddyn. Gan arddangos ystod y dalent sydd gan yr ardal i’w chynnig, mae 10 categori, a chaiff yr enillwyr eu henwi mewn seremoni fawreddog yn Neuadd Brangwyn, Abertawe ar 11 Hydref.  Cyflwynir y digwyddiad gan Frances Donovan, newyddiadurwraig ac un o brif ddarlledwyr y DU.  

Wedi ei geni a’i magu ar fferm y teulu yn Llangynog, Sir Gâr, mae ffocws ac egni Marian wedi arwain at sawl swydd proffil uchel yn ystod ei gyrfa.  

Cychwynnodd ei gyrfa yng Nghymdeithas Yswiriant NFU Mutual, lle y’i henwyd yn un o’r gwerthwyr gorau yn y DU yn ystod ei blwyddyn gyntaf. Wedi hynny, Marian oedd rheolwr gwerthiant benywaidd ifancaf y DU, yn gyfrifol am lyfr busnes gwerth nifer o filiynau o bunnoedd.

Yn 2017, sefydlodd Marian Elevate BC, gan gynnig gwasanaeth Ymgynghori Busnes, Coetsio a Mentora Swyddogion Gweithredol, Hyfforddi a Datblygu Arweinyddiaeth i unigolion a busnesau.

Mae Marian yn frwd iawn dros helpu eraill. Sefydlodd Elevate BC yn benodol er mwyn rhannu ei phrofiad a’i steil cynnil, llwyddiannus trwy gefnogi unigolion a busnesau i  ddatblygu hyd eithaf eu potensial a chael y budd pennaf o’r buddion o fuddsoddi.

Mae galw mawr amdani fel mentor o ganlyniad i’w chymwysterau diri a’u gwobrau niferus. Mae Marian yn Frocer Siartredig ac yn Gymrawd o'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) (un o’r unig 5 yng Nghymru) ac mae’n Goetsiwr Swyddogion Gweithredol cymwys. Yn 2018 enillodd Mentor y Flwyddyn yng Ngwobrau Cenedlaethol Women in Financial Advice.

Ynghyd ag Elevate BC, mae gan Marian bortffolio buddsoddi eiddo trawiadol, partneriaeth fasnachol, ac mae'n un o Gyfarwyddwyr Castell Llansteffan Cyf, wedi iddi ychwanegu Castell Llansteffan yn Sir Gaerfyrddin at y portffolio yn ddiweddar.

Meddai Marian “A minnau’n ferch o Sir Gâr, mae cael fy enwebu ar gyfer gwobrau Merched mewn Busnes yn fraint imi, a hynny mor agos at fy nghartref. Dwi mewn sioc fy mod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn 3 chategori. Mae safon, cryfder, a dyfnder yr enwebiadau yn dyst o’r dalent a’r sgiliau sydd gan Ddinas-ranbarth Bae Abertawe i’w cynnig, a rhaid dathlu hynny.  Rwyf wedi teithio hyd a lled y DU gyda fy ngwaith dros y blynyddoedd, ond nid oes gwobr debyg i weithio gyda busnesau yng Nghymru i’w helpu i dyfu ac i lwyddo.”

Mae cynlluniau Marian ar gyfer y portffolio busnes ac eiddo yn parhau i dyfu. Mae amser cyffrous ar y gweill i Gastell Llansteffan, gan gynnwys cael ei drwyddedu i gynnal priodasau ar y safle.

Darllen y stori yn Business News Wales

Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram