Coetsio a Mentora Swyddogion Gweithredol

A hithau’n Gymrawd o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth mae Marian, a thîm cyswllt o Goetswyr a Mentoriaid Swyddogion Gweithredol cymwys, yn gweithio gyda Rheolwyr Gyfarwyddwyr, Cyfarwyddwyr Byrddau ac unigolion sydd â’u bryd ar ddod yn swyddogion gweithredol ledled y DU.
Yn un o’r unig Ymgynghoriaethau Busnes yn y DU sy’n cynnig Coetswyr Swyddogion Gweithredol cyfrwng Cymraeg cymwys, mae galw mawr am goetswyr busnes ac arweinyddiaeth proffesiynol Elevate BC, a hynny gan gyrff corfforaethol a swyddogion gweithredol uchelgeisiol yng Nghymru.
Mae Marian hefyd yn aelod o Banel Mentora WomenonBoards y DU, sy’n helpu i annog rhagor o ferched ifanc i gael eu penodi ar Fyrddau Rheoli.
Mae Elevate BC yn cydweithio â nifer o sefydliadau’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Maent yn cynghori Prifysgolion a mentrau Tyfu Busnes. Mae un o’r mentrau hynny’n cynnwys cynllun mentora Busnes Cymru. Enillodd un o gleientiaid y cynllun, Steve Cooper wobr Busnes Newydd yng Ngwobrau Busnes Cymru 2018.
Am ragor o wybodaeth ynghylch gweithio gyda Marian neu i ddysgu rhagor am ein tîm cyswllt, cysylltwch â ni.
”I’ve had the privilege of working with Marian over a number of years. She’s an outstanding coach whose naturally friendly and empathetic approach is equally balanced with a formidable business brain and proven business acumen. I’d recommend Marian to anyone who wants to push themselves and their business to the next level and I’m proud to have Marian as one of our coaching associates.
Karen Whittleworth Author & Founder of Worthlearning
Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upquote-leftquote-rightcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram