News

3rd October 2019
Enwebiad Triphlyg i Ferch Fusnes Ysbrydoledig o Sir Gâr

Mae Marian Evans, sy’n ferch fusnes o Sir Gâr, wedi cael cydnabyddiaeth am ei llwyddiant wedi iddi gyrraedd y rhestr fer mewn tri chategori yng ngwobrau blynyddol mawreddog Merched Mewn Busnes. Mae’r gwobrau, sy’n dathlu deng mlynedd eleni, yn gwobrwyo’r merched sy’n serennu ym maes Busnes. Mae Marian wedi’i henwebu yn y categorïau canlynol: Merch […]

Read More
11th April 2019
Marian y Model Rôl yn cael ei henwebu am lu o Wobrau

Dolen i’r erthygl: Wales24 Mae merch fusnes o Gaerfyrddin wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei chyfraniad i’r diwydiant gwasanaethau ariannol a’r diwydiant arweinyddiaeth wedi iddi gael ei henwebu am lu o wobrau. Mae Marian Evans, sylfaenydd Ymgynghoriaeth Fusnes Elevate BC, wedi ei henwebu ar gyfer y Gwobrau Merched Cymru cyntaf erioed. Mae hefyd wedi cyrraedd y […]

Read More
12th October 2018
Merch Fusnes o Orllewin Cymru yn Cipio Gwobr Ariannol Genedlaethol

Merch Fusnes o Orllewin Cymru yn Cipio Gwobr Ariannol Genedlaethol Mae merch fusnes o Gaerfyrddin wedi ei henwi yn ‘Fentor y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Cenedlaethol ‘Women in Financial Advice Awards’. Cyrhaeddodd Marian Evans, 40, y rhestr fer allan o dros 800 o enwebeion yng Ngwobrau ‘Women in Financial Advice Awards’ a gynhaliwyd am y tro […]

Read More
21st August 2018
Cyfweliad Marian gyda Rebecca Hayes

Gwrandewch ar gyfweliad Marian gyda’r Cyflwynydd Radio Cymru, Rebecca Hayes Cliciwch yma i wrando

Read More
13th July 2018
Enwebiad Gwobrau Merched ym maes Cyngor Ariannol

Mae Marian wedi ei henwi yn un o’r 10 Model Rôl a Mentor Benywaidd yn y DU yn rownd derfynol y ‘Women in Financial Advice Awards 2018’. Roedd Marian Evans yn falch iawn o wylio Steve Cooper, a gafodd ei fentora ganddi, wrth iddo gipio gwobr ‘Busnes Newydd y Flwyddyn’ yng  Ngwobrau Mentora Busnes Cymru […]

Read More
1st August 2017
Alex Polizzi Cymru

Wedi ei disgrifio yn ddiweddar fel Alex Polizzi Cymru, mae Marian yn prysur gael ei hadnabod fel un sydd ar flaen y gad yn y byd ymgynghori busnes, a hithau’n gweithio gyda mentrau megis ‘Winning Pitch’, ‘The Accelerated Growth Programme’ a Busnes Cymru. Yr hyn sy’n arbennig amdani? Ei steil brwdfrydig, ymarferol a chartrefol.

Read More
21st July 2017
Enwebu Evans ar gyfer Gwobr Arweinyddiaeth Womanspire

Mae cefndir cryf Marian yn y maes gwasanaethau ariannol a’i phrofiad fel perchennog ac ymgynghorydd busnes wedi caniatáu iddi ddatblygu ymgynghoriaeth sy’n cefnogi ac yn herio pobl a busnesau sydd am ragori. Mae Marian bellach yn Ymgynghorydd Busnes ac yn Gyfarwyddwr Elevate BC Cyf. A hithau’n Goetsiwr swyddogion gweithredol ac yn fentor busnes cymwys, Marian […]

Read More
21st June 2017
Coetsiwr Busnes O Gymru Yn Derbyn Cymrodoriaeth

Marian Evans, sy’n ferch fusnes o Lansteffan, yw un o’r unig 5 unigolyn yng Nghymru i dderbyn Cymrodoriaeth gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae’r Gymrodoriaeth, sef y lefel uchaf sy’n cael ei gwobrwyo gan y Sefydliad, yn cydnabod unigolion sydd wedi arwain a rheoli’n eithriadol, wedi dangos datblygiad proffesiynol parhaus â chymwysterau o’r lefel […]

Read More
21st May 2017
Pwerus A Dylanwadol

Yn cael ei chrybwyll yn Walesonline yn un o bobl fwyaf pwerus a dylanwadol Cymru, Marian hefyd yw’r ferch ieuengaf i ddod yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd CFS Cyf, un o’r 8 Darparwr Diogelu Incwm mwyaf yn y DU, a Ffederasiwn y Broceriaid Amaethyddol, rhwydwaith o Froceriaid Annibynnol ledled y DU. Erthygl Walesonline – Movers […]

Read More
16th May 2017
Arweinwyr Syniadaeth Yn Uno I Drafod Twf Esbonyddol

Arbenigwyr Busnes, entrepreneuriaid, technolegwyr, athronyddion ac ecolegwyr yn uno er mwyn trafod dyfodol diwydiant a chymdeithas. Detholiad o erthygl gan Mathias Jäger o wefan Hamburg Startups Mae cymaint o ansoddeiriau’n cael eu gorddefnyddio bellach, i’r pwynt nad oes modd rhoi gwerth arnynt. Mae “ysbrydoledig” yn un o’r geiriau hynny. Roedd Fforwm MLOVE a gynhaliwyd yr […]

Read More
21st April 2017
Y Ferch Ieuengaf

Mae Marian, sydd bellach yn 39, wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn y Sector Gwasanaethau Ariannol ac Eiddo a hi oedd un o'r unigolion ieuengaf yng Nghymru i fod yn Yswiriwr Siartredig a Brocer Yswiriant Siartredig. Wedi iddi ddringo'r rhengoedd yn NFU Mutual lle hi oedd yr Ymgynghorydd, y Rheolwr Datblygu a’r Rheolwr Gwerthu […]

Read More
Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram