Arweinwyr Syniadaeth Yn Uno I Drafod Twf Esbonyddol

Arbenigwyr Busnes, entrepreneuriaid, technolegwyr, athronyddion ac ecolegwyr yn uno er mwyn trafod dyfodol diwydiant a chymdeithas.

Detholiad o erthygl gan Mathias Jäger o wefan Hamburg Startups

Mae cymaint o ansoddeiriau’n cael eu gorddefnyddio bellach, i’r pwynt nad oes modd rhoi gwerth arnynt. Mae “ysbrydoledig” yn un o’r geiriau hynny. Roedd Fforwm MLOVE a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn Heiligendamm yn sicr yn haeddu’r ansoddair hwn.

Saif y Grand Hotel Heiligendamm yng nghyrchfan glan y môr Heiligendamm. Adnewyddwyd pum adeilad hanesyddol i greu’r gwesty crand yn 2003. Roedd y dyfodol wir ar waith yn y fan hon, rhwng 7 a 9 Gorffennaf 2016, o leiaf.

Dyma oedd lleoliad fforwm MLOVE, y darlithiau cyntaf hynny ar dechnoleg o’r radd flaenaf a thwf esbonyddol mewn cymdeithas. Cafodd criw dethol o westeion difyr eu gwahodd yno; arweinwyr syniadaeth sy’n siapio dyfodol diwydiant.

Bydd y term “twf esbonyddol” yn parhau i newid yn y dyfodol, ar raddfa na ellir ei rhagweld. Mae popeth yn symudol, mae prisiau’n cwympo, mae effeithlonrwydd ar gynnydd, mae hyd oes mentrau’n cwympo, mae arloesedd heddiw wedi hen ddyddio yfory. Fe fydd hi ar ben yn sydyn ar unrhyw rai nad ydynt yn barod ar gyfer y cyflymu hyn.

Symudedd oedd testun trafod MLOVE eleni yng nghwmni tri o’r meddylwyr pwysicaf yn y sector ceir;  Johann Jungwirth (VW), Alexander Mankowsky (Daimler) a Dieter May (BMW). Rhannwyd eu gweledigaeth ar gyfer byd trafnidiaeth a oedd yn fwy diogel a chynaliadwy.

Amrywiaeth y rhai sy’n cymryd rhan yw un o elfennau creiddiol digwyddiadau MLOVE. Yn hyn o beth, nid arbenigwyr busnes a thechnegwyr yw’r unig siaradwyr, ond ceir hefyd artistiaid a chynllunwyr, ac mae’r cyfnewid rhwng y rhain yn llyfn iawn. Roedd rhai o’r enghreifftiau gorau yn cynnwys: Liat Segal a’i Pheiriant Cyffesu, Anina Net a ffasiwn uwch-dechnoleg, Dave Mathews a ailadeiladodd Boing 747 yn gar arddangos ar gyfer Gŵyl y Burning Man, a Naziha Mestaoui, a dafluniodd rithluniau o goed ar Dŵr Eiffel.

Roedd taflunio lluniau yn gefndir delfrydol ar gyfer cyngerdd gan Elektroduos Phantom o’r Ffindir, yr oedd modd ei gynnal y tu allan.  Nid cyd-ddigwyddiad oedd y ffaith fod y gwylwyr wedi eu gwisgo bron yn wyn i gyd, gan mai "Cinio Gwyn" oedd ar y rhaglen. Ac i ddilyn, digonedd o Moscow Mule a ...

Ac yna, daeth y fforwm MLOVE i ben. Beth oedd y gwaddol? Llawer, hyd yn oed os na chafwyd atebion i’r holl gwestiynau a ofynnwyd gan y darlithau a'r gweithdai. Nid cynnig atebion oedd bwriad y digwyddiad hwn, ond mae eisoes wedi cyflawni llawer drwy brocio’r meddwl a chynnig persbectif newydd ar bethau. Y peth pwysicaf oll oedd bod 150 o bobl wedi dod at ei gilydd o bob cwr o’r byd ar gyfer y tridiau hyn.

Elevate BC Cyf | Rhif Cofrestru :10704331 | Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru
Cyfeiriad y Swyddfa: Llys Deri, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF
Polisi PreifatrwyddYmwadiad y Wefan
Hawlfraint 2019 - Cedwir pob hawl
Gwefan gan W3 Web Designs Cyf - w3designs
arrow-upcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram